Ufødtes rettigheder

Spørgsmål III: Vil du arbejde aktivt for et Danmark, der beskytter alle ufødtes ret til at leve


Følgende svarer JA:


KONSERVATIVE (C)
 • Birgitte Klintskov Jerkel, Sjælland: Via forebyggende arbejde og oplysningskampagner - ikke ved et forbud mod abort
 • Jens-Henrik Kirk, Vestjylland
 • Karsten Ulstrup Kristensen, Østjylland
 • Marie Louise Friderichsen, Sjælland: Den ufødtes ret må vejes op mod moderens ret.
 • Tove Videbæk, Vestjylland: Jeg ser hvert menneske (født eller ufødt) som unikt. Og hvert menneske (født eller ufødt) har ret til vores beskyttelse.

LIBERAL ALLIANCE (I)

 • Jakob Arendt Laursen, Sydjylland


KRISTENDEMOKRATERNE (K)
 • Anders Friis Knudsen, Fyn
 • Bess Serner-Pedersen, Storkøbenhavn
 • Birgit Jakobsen, Sydjylland
 • Brian Christensen, Vestjylland: Jeg vil arbejde for at loven om den fri abort afskaffes
 • Fridtjof Stidsen, Østjylland: Livet skal beskyttes fra undfangelse til naturlig død
 • Henning Østergaard-Christensen, Sjælland: Som Kristendemokrat er det en mærkesag for mig at få aborten afskaffet
 • Henri Nissen, Sydjylland: Vi har alle været ufødte små fostre engang
 • Henrik Howardsen, København
 • Inger Ottesen, Nordjylland: Alle børn har ret til livet. Det er et etisk problem, hvis vi andre begynder at sortere i, hvem der har ret til at se dagens lys
 • Isabella A. Laursen, Østjylland: Alt andet er umenneskeligt, uetisk og uansvarligt
 • Jens Kristian M. Nielsen, Vestjylland: Jeg ønsker via debat og oplysning at ændre folkeopfattelsen af hvad et "foster" er! At det rettelig ER et leve dygtig barn,!
 • Jihmmy Bach-Friis, Københavns omegn
 • Karlo Brondbjerg, Vestjylland: Alle mennesker har ret til at leve. Det er kun et spørgsmål om næring og tid før vi har en teenager der er på vej til at flytte hjemmefra!
 • Kim Laursen, Fyn
 • Knud Erik Hansen, Sydjylland
 • Knud Gaarn-Larsen, Vestjylland: Obligatorisk rådgivning kunne være en mulighed
 • Kristian Andersen, Vestjylland
 • Kristian S. Larsen, Østjylland
 • Lisbeth Rask Nielsen, Sjælland
 • Mathias Mogensen Brosbøl, Østjylland: Den frie abort skal afskaffes. Hjælp, rådgiv og støt de kvinder som behøver det til at beholde deres barn eller bortadoptere det
 • Nick Hansen, Nordjylland
 • Niels Møller Jessen, Sydjylland
 • Per Kristensen, Sjælland: Sikrer vi ikke plads til, at de der er anderledes kan få lov at leve, udvikler vi os i en retning der kan minde om Nazitysklands menneskesyn
 • Rise Eskildsen, Fyn: Ja absolut
 • Ruth Tidemand Nielsen, Nordjylland
 • Sara Sejergaard, Københavns omegn
 • Simon Overby Kristensen, Østjylland: JA. Men der er også problemer med EU-lovgivningen, ligesom vi ikke bør "eksportere" vores liberale abortlovgivning til u-landene
 • Stig Grenov, Nordsjælland: KDs mål er at sænke antallet af provokerede aborter til nul. Oplysning, rådgivning og sociale tiltag kan ændre holdningen i befolkningen
 • Verner B. Andersen, Vestjylland

DANSK FOLKEPARTI (O)
 • Johnny F. Andresen, Østjylland: Ja. Et liv i maven er skabt fra første dag.
 • Karina Adsbøl, Sydjylland: Dog med undtagelse af stærkt skadede fostre som vil blive født med så store skader at det vil give store smerter for barnet
 • Liselott Blixt, Sjælland: Dog med undtagelsen af fostre som vil blive født med så store handicap at det vil give barnet store smerter

Følgende svarer NEJ:


SOCIALDEMOKRATIET (A)
 • Ane Halsboe-Jørgensen, Nordjylland: Jeg tror på kvindes ret til at bestemme over sin egen krop og er stolt af Danmarks vilje til at give den frihed
 • Kaare Dybvad, Sjælland
 • Astrid Krag, Sjælland: Ikke hvis der dermed menes at begrænse muligheden for abort.
 • Daniel Toft Jakobsen, Østjylland: Svært at svare ja/nej til. Vil arbejde for færre aborter og en nuanceret debat herom – men ikke for et forbud, som der vel spørges til her
 • Frank Heidemann, Vestjylland
 • Morten Ryom, Nordjylland
 • Mette Gjerskov, Sjælland
 • Anders Andreasen, Vestjylland: Det ville betyde et forbud mod abort, og dermed et massivt tilbageskridt for både den enkelte kvinde og det ufødte barn
 • Claus Larsen-Jensen, Bornholm: Det synspunkt vil være det samme som at være imod fri abort. Og jeg er for fri abort
 • Thomas Jensen, Vestjylland
 • Anne Sina, Sydjylland: Jeg vil arbejde aktivt for at beskytte kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og dermed også retten til abort
 • Lea Wermelin, Bornholm: Jeg vil arbejde aktivt for, at vi både her i Danmark og i udlandet kæmper for kvinders ret til at bestemme over deres egen krop
 • Christian Rabjerg Madsen, Sydjylland: Det afgørende her er kvinders ret til egen krop
 • Karen J. Klint, Sydjylland: Jeg går ind for nuværende lovgivning

RADIKALE VENSTRE (B)
 • André Just Vedgren, København: Moderens liv og frihed til at vælge kommer for mig altid i første række
 • Andreas Steenberg, Vestjylland
 • Anne Marie Geisler Andersen, Nordsjælland: Et foster er kun et muligt barn, særligt før uge 12. Hensynet til ikke mindst det liv, som barnet vil få, er også afgørende
 • Bente Johansen, Bornholm
 • Camilla Hersom, Fyn
 • Camilla Kampmann, Nordsjælland
 • Daniel Nyboe Andersen, Nordjylland: Der er mange situationer, hvor en abort er den mindst ringe løsning. Det har også betydning, hvor gammelt fosteret er
 • Henrik Klitgaard, Nordsjælland
 • Jacob Juul Pedersen, Københavns omegn
 • Jes Juel Lauesen, Vestjylland: Fri abort fra 12 uge er godkendt i Danmark ud fra etiske kriterier. Det en kvindes ret at kunne få afbrudt et uønsket svangerskab
 • John Bach Thygesen, Sydjylland: Alle ufødte ønskebørn skal have retten til et liv. Men er det ikke et ønskebarn kan man let ødelægge flere liv
 • Karen Melchior, Østjylland: Moderens ret til egen krop og godt barneliv går forud for fosterets rettigheder. Fosteret er kun et muligt barn, især før 12. uge.
 • Lotte Rod, Sydjylland
 • Louise Lundbech Krog, Nordjylland
 • Mathias von Jessen, Fyn: Kvindens ret til fri abort skal ikke tages op til revision.
 • Sander Jensen, Østjylland: Man skal have et valg som kvinde og par om abort. Det skal dog være et velovervejet valg og ikke af bekvemmelighed.
 • Sophie Danneris, København
 • Sven Thorhauge, Østjylland: Jeg vil arbejde for god og velbegrundet oplysning
 • Søren Burcharth, København
 • Thomas Høj, Nordjylland
 • Troels Brandt, Sjælland: Den bedste start på livet får du i i rammer hvor der er kærlighed og forældreevner
 • Samira Nawa Amini, København: Jeg mener vi har en fin abort-grænse i dag

KONSERVATIVE (C)
 • Anders Johansson, Fyn
 • Anne Ginderskov Hansen, København
 • Casper Strunge, København: Abort er en mulighed og skal fortsat være det.
 • Helle Bonnesen, København: Jeg vil arbejde for, at kvinder bestemmer over egen krop.
 • Henrik Dalgaard, Nordjylland
 • Katarina Ammitzbøll, Østjylland: Det kommer an på hvilken slags det er og omstændighederne.
 • Peder Tørnqvist, Sydjylland
 • Rune Kristensen, Sjælland: Jeg er tilhænger af abort.
 • Samina Shah, Østjylland: Nej. Jeg synes, de regler vi har om abort er gode og betragte ikke et foster på 12 uger, for at være et barn.
 • Søren Vanting, Østjylland
 • Søren-Michael Pihl, København: Det er for mig altid et spørgsmål om balance mellem hensynet til moderen og det udfødte barn. Det er ingen universal opskrift.
 • Tina Franson Spile, Sydjylland

SOCIALISTISK FOLKEPART,I (F)
 • Birgitte Kjøller Pedersen, Bornholm: Jeg vil ikke begrænse den ret kvinder har kæmpet sig til - indenfor de eksisterende rammer - at bestemme over deres egen krop
 • Özlem Sara Cekic, København: Jeg vil gerne bevare den nuværende abortgrænse. Men er samtidig modstander af desingerbabyer

DANSK FOLKEPARTI (O)
 • Alex Ahrendtsen, Fyn: Det er et personligt moralsk ansvar at beskytte ufødt liv, ikke et statsligt
 • Anders Ladegaard, Vestjylland: Før 1973 var der 15-25.000 illegale aborter om året begået af læger, men også kvaksalvere og diverse gør-det-selv-metoder.
 • Anette Skafte, Københavns omegn: Der kan være mange grunde til at en kvinde vælger at afbryde graviditeten, men muligheden skal være til stede
 • Jan-Erik Messmann, Nordsjælland: Mener alle skal have ret til fri abort, og specielt alle de der er blevet voldtaget.
 • Jens Henrik Thulesen Dahl, Fyn: Jeg går ind for den frie abort, som vi har den i Danmark
 • Julie Gottschalk, Sydjylland
 • Kenneth Fredslund Petersen, Sydjylland: Jeg ser i givet fald, mange flere ødelagte liv
 • Kristian Tørning, Københavns omegn: Jeg mener, at kvinder altid har ret til selv at vælge
 • Merete Dea Larsen, Sjælland
 • Mette Hjermind Dencker, Østjylland: Jeg vil ikke modarbejde den fri abort, men synes sagtens vi med øget oplysning kunne mindske antallet af de mange provokerede aborter
 • Michael Nedersøe, Østjylland: Antallet af aborter i Danmark er for højt, men på nuværende tidspunkt ser jeg ingen grund til at ændre på lovgivningen omkring aborter
 • Morten Dreyer, København
 • Peter Skaarup, København: Jeg mener ikke, man skal fratage kvinder muligheden for abort.
 • Pia Kjærsgaard, Københavns omegn: DF er tilhænger af fri abort men arbejder på at kun få kvinder gør brug heraf. Der er mange præventionstyper, så abort må være undtagelsen.
 • Preben Bille Brahe, København
 • Jørgen Mundt Andersen, Bornholm

VENSTRE (V)


ENHEDSLISTEN (Ø)
 • Anne Hegelund, Østjylland
 • Annila Holm Nielsen, Københavns omegn
 • Bo Haxthausen, Bornholm
 • Charlotte Nørgaard, Sydjylland: En kvinde, der er blevet voldtaget, skal have ret til abort. En alt for ung pige, skal hjælpes til en abort, hvis det er det kloge valg
 • Christian Juhl, Sjælland: Jeg er tilhænger af fri abort
 • Jens Wenzel Andreasen, Københavns omegn: Jeg mener vi først og fremmest skal beskytte de levendes rettigheder,ikke fostres.
 • Katrine Toft Mikkelsen, København
 • Lea Maria Kielsholm, Vestjylland: Jeg synes den danske abortlovgivning er udmærket
 • Mads Paulsen, København
 • Maja Albrechtsen, Østjylland
 • Malene Rye Andersen, Fyn
 • Malte Bang, Vestjylland: Jeg vil aktivt kæmpe for at Danmark beskytter kvinders ret til selv at bestemme over deres krop.
 • Margit Kjeldgaard, Nordsjælland
 • Maria Temponeras, Østjylland
 • Morten Riis, Bornholm
 • Ole Karup, Sydjylland: Spørgsmålet kan kun diskuteres på det etiske og moralske plan for hvornår starter det ufødte liv?
 • Rasmus Slot, Sydjylland
 • Rasmus Vestergaard Madsen, Østjylland
 • Sarah Glerup, København: Der er bestemt situationer, hvor abort er bedste løsning. De åbenlyse er efter voldtægt, hvis morens liv er i fare, eller hun er for ung.
 • Susanne Flydtkjær, Nordjylland: Jeg vil aktivt arbejde for at sikre kvinders ret til abort, som vi kender det i dag.
 • Torben A. Hansen, Vestjylland: Kvinden skal have ret til at bestemme over egen krop og liv - Vi skal ikke have "de gode gamle dage" tilbage.
 • Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, København og omegn

Følgende svarer andet:

RADIKALE VENSTRE (B)
 • Ole Lynggard Jørgensen, Sydjylland: Hvornår er der tale om liv? Hvad fødes barnet til? Sygdom osv? Det er ikke et enten eller