Hvad mener folketingskandidaterne om abort?

De fleste folketingspartier har en partipolitisk holdning til abortspørgsmålet. Alligevel fritstilles det enkelte medlem oftest i etiske spørgsmål.
Der er derfor brug for en afklaring: Hvordan forholder den enkelte kandidat sig til abort?
Retten til Liv har via partikontorer sendt tre spørgsmål til samtlige folketingskandidater. En del af dem har svaret.

Et folketingsmedlem er i følge Grundloven ene bundet ved sin overbevisning. Hvor står din kandidat?


Vi har stillet følgende spørgsmål:
1: Mener du, at abort er et etisk problem?  Find svar.
2: Vil du arbejde for at begrænse antallet af aborter? Find svar.
3: Vil du arbejde aktivt for et Danmark, der beskytter alle ufødtes ret til at leve? Find svar.

Til folketingskandidater: Har du spørgsmål til undersøgelsen eller har du mistet det fremsendte link til undersøgelsen: Kontakt Retten til Liv